Příspěvky

Předvánoční týden - skutečnost

Předvánoční týden - vize

Rvačka s matematikou

Chci být vzor a průvodkyně životem

Vztahy s dětmi

Hravé procvičování pravopisu ú/ů

Být učitelkou je fajn

Jak jsem se prala s vyjmenovanými slovy

Doučování matematiky

Párové souhlásky - pomůcky, kartičky

Jaká jsem byla žákyně?

Mladá učitelka

Les ve škole - Dostaňte děti blíž k přírodě a ozvláštněte výuku